Home Voedsel Ecologisch Doelstelling inkoop van verantwoorde soja niet gehaald

Doelstelling inkoop van verantwoorde soja niet gehaald

De doelstelling van Nederland voor de inkoop van verantwoorde soja is niet gehaald: slecht 34% van de beoogde 100% voldeed in 2015 aan de duurzaamheidsstandaard RTRS[i] of gelijkwaardige standaarden.

Dit is vooral te wijten aan het achterblijven van de varkens- en pluimveesector: hier was het gebruik van verantwoorde soja minder dan 10%.

 

In december 2011 ondertekenden Nederlandse spelers[ii] een intentieverklaring met de toezegging om uiterlijk 2015 over te schakelen naar 100% verantwoorde soja: RTRS gecertificeerd of gelijkwaardig. De Nederlandse sojacoalitie* brengt elke twee jaar de sojabarometer** uit waarin zij meet in hoeverre die afspraken worden nagekomen. Vandaag presenteert de Sojacoalitie de nieuwe cijfers***. Die laten zien dat in 2015 slechts 34% van de soja die in Nederland werd gebruikt verantwoord is. Dat wil zeggen dat 66% van de soja niet verantwoord is.

Geen voorloper

In de intentieverklaring sprak Nederland de ambitie uit internationaal voorop te willen lopen. “Die voorlopersrol speelt Nederland nu duidelijk niet”, aldus Tamara Mohr van Both ENDS, secretariaat van de sojacoalitie. Zwitserland doet het bijvoorbeeld veel beter: in 2015 was daar 94%[iii] van de geïmporteerde soja verantwoord. Ook Zweedse organisaties kwamen hun afspraken voor 100% verantwoorde soja na[iv].

Positief

Er zijn ook wat positieve signalen: de Nederlandse zuivelsector haalde haar 100% doelstelling wel en de supermarkten zijn begonnen met het opnemen van verantwoorde soja in hun inkoopvoorwaarden.

 

Stijgende sojavraag

De wereldwijde sojaproductie is 319 miljoen ton en de vraag naar soja neemt nog steeds toe. De productie is de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Ruim de helft daarvan wordt geproduceerd in Zuid-Amerika - in het bijzonder Brazilië, Argentinië en Paraguay. Nederland importeert zo’n driekwart van haar soja uit Zuid-Amerika. De productie van soja gaat nog steeds gepaard met enorme problemen die acuut moeten worden opgelost, zoals ontbossing, conflicten met lokale bewoners om landbouwgrond, milieuproblemen door pesticidegebruik en druk op voedselzekerheid in de soja producerende landen.

De Nederlandse sojacoalitie roept daarom alle spelers in de sojaketen op om concrete stappen te zetten en de 34% op korte termijn op te stuwen naar 100% RTRS of gelijkwaardig, conform de gemaakte afspraak en niet afhankelijk van een markt die daar wel of niet om vraagt.

Both ENDS, mede namens IUCN NL, Natuur & Milieu, Solidaridad, WNF en Wetlands International

 

*De Nederlandse Sojacoalitie is een samenwerkingsverband van Both ENDS, IUCN NL, Milieudefensie, Natuur&Milieu, Solidaridad, Wetlands International en Wereld Natuur Fonds. Wij zoeken samen met wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in soja producerende, verwerkende en consumerende landen naar manieren om de sojateelt rechtvaardiger en minder milieubelastend te maken.

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuwe Rode Lijst Libellen: natuurbescherming werkt

Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van de afgelopen 20 jaar werpt zijn vruchten af.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com