Home Voedsel Productie Voor duurzaam voedsel andere spelregels nodig

Voor duurzaam voedsel andere spelregels nodig

Een discussie over duurzaam voedsel is nuttig, maar het huidige mededingingsbeleid moet ook op de schop. Door een wetswijziging kan een einde worden gemaakt aan de discriminerende werking van het huidige mededingingsbeleid voor kleine producenten als boeren en tuinders. Deze oproep deed voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vanmiddag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de kabinetsnota Duurzaam Voedsel.

Maat hield de Kamerleden voor dat boeren en tuinders afspraken moeten kunnen maken over bundeling van de afzet en verwerking van hun producten, over de prijs en de manier waarop ze duurzaam produceren. De discussie wordt volgens hem tot op heden te eenzijdig gevoerd. Van duurzame voeding kan geen sprake zijn als een balans in belangen ontbreekt.
 
Bij duurzaam voedsel gaat het om de mens, milieu, dierenwelzijn en inkomen. Na ingrijpende hervormingen van het Europees landbouwbeleid is er nauwelijks meer politieke invloed op de prijsvorming. Volgens Maat is het aan de marktpartijen om ervoor te zorgen dat het inkomensaspect van duurzame voedselproductie niet achter de horizon verdwijnt.
 
Zolang de krachtenbundeling van agrarische ondernemers noodgedwongen achterblijft bij de schaal waarop supermarkten op de Europese markt opereren, is er geen evenwichtige positie tussen marktpartijen. ,,Het is aan supermarkten om fair trade niet te beperken tot producten van verre afkomst”, aldus Maat. Hij benadrukte overigens het belang van een brede discussie van boeren en tuinders met consumenten over duurzaam voedsel.
Om het proces van meer gelijkwaardige partijen op de voedselmarkt goed te kunnen controleren, dient de Mededingingsautoriteit weer onder direct gezag te komen van de Minister van Economische Zaken, stelde de LTO-voorzitter. Voorts wekte hij de Kamerleden op om de subsidiekraan dicht te draaien voor organisaties als de Stichting Natuur en Milieu zolang die gemeenschapsgeld gebruiken om Nederlandse ondernemers ten onrechte in een verkeerd daglicht te stellen. Nederlandse veehouders behoren wat dierenwelzijn betreft volgens hem tot de top van de wereld.
LTO Nederland

 

AddThis Social Bookmark Button

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com