Home Voedsel Productie Biologische boeren boeren beter

Biologische boeren boeren beter

Biologische boeren zijn gelukkiger en ook financieel gaat het beter na omschakeling naar biologisch. EKO-boer tegen industrieboer: “Schakel om!”

Niet alleen biologisch gehouden dieren, maar ook biologische boeren zijn gelukkiger, zo blijkt uit onderzoek naar het Boerengeluk van biologische boeren. Onderzoeksbureau Team Vier voerde dit onderzoek uit in opdracht van Wakker Dier. Een vijfde van alle biologische veehouders (816) in Nederland werkten aan dit onderzoek mee. Biologische boeren halen meer voldoening uit het werk dan toen zij gangbaar boerden (76%). Bovendien zijn ze trotser (69%) en  gelukkiger (56%) dan voorheen. De biologische boeren zijn minder bezig met veterinaire zaken (59%). Zij geven hun eigen geluk een 8. Hun dieren geven zij een 8,3 in tegenstelling tot de dieren in de gangbare houderij: die krijgen een onvoldoende (5,6).  De meeste biologische boeren ervaren hun financiële situatie als even goed (39%) of beter (29%), dan toen ze nog gangbaar boerden. Slechts 15% van de boeren geeft aan het financieel slechter te doen en 17% heeft geen mening.

Grootste belemmering is consument

Uit de enquête komt de consument als grootste belemmering voor de groei van de biologische sector naar voren, gevolgd door het gekiloknal van de supermarkten. De overheid wordt 50/50 aangewezen als steun en als belemmering. De biologische boeren hebben vooral last van de regeldruk van de overheid, en velen van hen vinden dat zij minder belasting zouden moeten betalen dan hun gangbare collega’s, omdat zij minder vervuilen.

Nooit meer gangbaar!

Als de boeren zouden moeten kiezen tussen weer gangbaar gaan boeren, of stoppen met het boerenbedrijf, geeft de helft van de boeren aan te stoppen. De andere helft zou doorgaan. Van deze laatste groep echter zeggen de meesten dat ze dier-  en milieuvriendelijk zullen blijven boeren, ook al zouden ze niet meer de meerprijs voor biologisch hiervoor krijgen. De praktijk met veel dieren binnen in één stal en veel chemische middelen zoals medicijnen en kunstmest, pijnlijke ingrepen, zullen zij nooit meer oppakken. Wakker Dier vroeg hen wat ze “mee zouden willen geven aan hun gangbare collega’s” en kreeg een scala aan pittige antwoorden. Enkele voorbeelden:

“Stoppen met de ratrace naar steeds groter en efficiënter werken ten koste van dierenwelzijn. In de afgelopen 40 jaar is hun besteedbaar inkomen niet gestegen door steeds groter te worden, alleen de consument heeft geprofiteerd door lage voedselprijzen.”

“Denk wat minder aan geld, en meer aan plezier in je werk. Sommigen kunnen van 60 zeugen leven en anderen denken er 600 of meer te moeten hebben. Op een of andere manier hebben gangbare boeren het altijd over geld, dat is hun voornaamste drijfveer. Bio boeren zijn vaak veelzijdiger en meer geïnteresseerd in zaken buiten de landbouw. Lezen, kunst, filosofie etc.”

“Het alsmaar denken groter te moeten worden opzij zetten en meer aandacht voor de dieren blijven houden. De manager moet vertrekken, de Boer moet blijven.....”

“Stop ermee om de aarde te verontreinigen met gif. Probeer je eens wat meer in een dier in te leven.”

“Denk meer aan de toekomst in plaats van winst op korte termijn. Trek je niks aan van adviseurs die proberen jouw bedrijf te innoveren met nieuwere technieken, die zogenaamd duurzaam zijn. Biologisch boeren is een manier om op je eigen erf weer meer baas te worden.”

“Als je biologisch boert krijg je lekkerder producten, de melk smaakt beter, het vlees is veel fijner. Als iedereen overstapt leeft de mens ook gezonder.”

Batterijkip is het ongelukkigst

Biologische dieren krijgen een gemiddelde 8,3 voor geluk. De vleesrunderen scoren met een 8,5 het hoogste cijfer. Dieren in de gangbare houderij krijgen een 5,6. Het schaap en melkvee krijgen een voldoende en de legkip scoort het laagst met een 4,8. Het verschil in welzijn tussen gangbare en biologische dieren is het grootst bij varkens, gevolgd door legkippen, aldus de boeren en boerinnen.  Als grootste verschil voor de dieren wordt aangegeven het biologische voer (27% van de boeren), gevolgd door meer ruimte (20%) en buitenlucht (18%). Dit kan verklaard worden doordat de helft van de meewerkende boeren melkveehouders zijn, en bij gangbaar melkveehouders 80% van de koeien ook ’s zomers in de wei loopt. Maar uit antwoorden blijkt ook dat men het krachtvoer dat in de vee-industrie wordt gebruikt erg milieubelastend vindt, maar bovendien ook de dieren opdrijft  tot megaproductie zoals koeien die meer dan 10.000 liter melk per jaar leveren, of kippen die in zes weken tijd ruim 2 kilo wegen.

Gelukkigste boerenmoment

Wakker Dier vroeg ook naar leuke anekdotes en de gelukkigste boerenmomenten. De jaarlijkse koeiendans als de koeien weer de wei in gaan wordt het vaakst genoemd, net als het ‘s ochtends naar buiten laten van de kippen of gewoon het vriendelijke contact met een individueel dier zoals een kalkoen op je hoofd, of die ene koe die altijd eerst een knuffel wil voor het melken.

Onderzoek

Deze resultaten zijn onderdeel van een onderzoek naar het geluk van biologische boeren dat vorige week werd gepubliceerd. Wakker Dier startte dit onderzoek nadat ze enkele keren van een boerin hoorde: “mijn man is zoveel gelukkiger sinds we biologisch boeren”. Marktonderzoekbureau Team Vier deed dit onderzoek in opdracht van Stichting Wakker Dier. 816 biologische veehouders kregen een brief thuis met code en wachtwoord om online de enquête in te vullen. 173 boeren (21%) reageerden.
Bron: wakkerdier.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuw in Nederland: tijgermug en ribkwal

Tentoonstelling over invasieve soorten en hun effecten op onze natuur. Exotische planten en dieren reizen met de mens mee naar Nederland. Wat voor effecten heeft dat op de Nederlandse natuur, en hoe onderzoek je dat? In de tentoonstelling Nieuw in Nederland geven onderzoekers hierop antwoord.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com