Home Voedsel Productie Op weg naar 100% duurzame palmolie

Op weg naar 100% duurzame palmolie

Merken margarine industrie schakelen al in 2011 over - Gisteren presenteerde de Task Force Duurzame Palmolie haar actieprogramma voor 2011.

Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar het verwezenlijken van de ambitie van de Task Force: ‘uiterlijk eind 2015 is alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam’.

Vooruitlopend op de komende activiteiten hebben bedrijven uit de Nederlandse margarine industrie al publiekelijk aangegeven eind dit jaar voor al hun merken overgeschakeld te zijn op duurzame palmolie. Palmolie is een veelgebruikte plantaardige olie. Door de hoge opbrengst per hectare is het een goede keuze om dit gewas in te zetten bij het streven naar voedselzekerheid. Duurzame palmolie wordt geproduceerd met inachtneming van mens, dier en milieu. Deze palmolie is gecertificeerd volgens de principes en criteria van de internationale Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

De Nederlandse raffinagebedrijven kunnen inmiddels genoeg duurzame palmolie leveren voor het gehele volume dat in Nederland wordt gebruikt. Task Force actieprogramma 2011 Bij de oprichting van de Task Force eind vorig jaar is vastgelegd dat de deelnemende brancheorganisaties jaarlijks hun actieplan kenbaar zullen maken. De brancheorganisaties vertegenwoordigen de Nederlandse aanbieders en afnemers van palmolie.

Gisteren presenteerde Karlijn van Lierop, Voorzitter van de Task Force Duurzame Palmolie, het actieprogramma 2011 van de verschillende branches, tijdens het Seminar Sustainable Sourcing Soy & Palm Oil. Uit de plannen blijkt het commitment van de branches en de bedrijven die zij vertegenwoordigen. De margarine industrie heeft bijvoorbeeld aangegeven dat zij al in 2011 voor al haar merken zal overstappen op duurzame palmolie. Publiekelijk heeft zij zich hieraan gecommitteerd. De bedrijven hebben voor deze merkproducten besloten om certificaten te kopen die de productie van duurzame palmolie mogelijk maken.

De margarinebedrijven zijn via hun branche, de Bond voor Nederlandse Margarinefabrikanten (BNMF) aangesloten bij de Task Force Duurzame Palmolie. Tevens hebben de supermarkten in CBL- verband aangegeven ernaar te streven dat per 2015 de palmolie, zoals verwerkt in huismerkproducten, moet voldoen aan de criteria van de RSPO. Daarnaast start de Bakkerij- en Zoetwaren sector bijvoorbeeld met de ‘Barometer duurzame Bakkerij en Zoetwaren’ waarin bedrijven die duurzame palmolie kopen worden beloond.

www.duurzamepalmolie.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Sea the Truth waarschuwt tegen uitsterven ....

Sea the Truth waarschuwt tegen uitsterven vissoorten door overbevissing . In de week dat experts van de Verenigde Naties waarschuwen dat het uitsterven van oceaanvissen dreigt binnen 40 jaar, heeft de Nicolaas.G.Pierson Foundation haar nieuwe documentaire gepresenteerd in een uitverkocht Tuschinski.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com