Home Voedsel Productie Biologische koeien nog steeds in gevaar

Biologische koeien nog steeds in gevaar

In het fosfaatdebat op 1 december in de Tweede Kamer pleitten vrijwel alle partijen voor het ontzien van grondgebonden bedrijven. Zij vinden het terecht dat boeren die alle mest op eigen grond kunnen aanwenden, gespaard worden. Dit is een belangrijke stap voor het behoud van veel biologische koeien, maar niet alle biologische koeien worden hiermee gered van de slacht.  Het betekent nog steeds dat ruim 6000 biologische koeien naar de slacht moeten, om de derogatie (= extra mest geven) van de gangbare collega’s te behouden.

Gerben Braakman, biologische melkveehouder in Drenthe en bestuurslid van Natuurweide: “Het is écht een brug te ver om de derogatie voor gangbare bedrijven te redden door biologische bedrijven te offeren en failliet te laten gaan, terwijl juist zij geen gebruik maken van derogatie. Goed gedrag moet beloond worden: de samenleving zit op onze producten en productiewijze te wachten."

Peildatum pakt vaak slecht uit

Ten eerste moeten álle grondgebonden bedrijven terug naar het aantal koeien dat zij op 2 juli 2015 hadden. Voor sommige jonge startende bedrijven is dat een regelrechte ramp, omdat zij op die datum hun bedrijf aan het opbouwen waren en nog weinig koeien hadden. Enkele bedrijven hadden op die dag zelfs helemaal geen koeien in de stal staan. Zij raken al hun koeien dus kwijt. Naar schatting 50 biobedrijven worden door die peildatum van 2 juli 2015 zwaar gedupeerd en een aantal van hen zal met het bedrijf moeten stoppen.

Andere berekening grondgebonden

Daarbovenop hanteert Van Dam in zijn fosfaatplannen een andere definitie van grondgebonden bedrijven dan in de biologische regelgeving. Dat pakt voor nog eens bijna 50 biobedrijven slecht uit.

Biobedrijven opofferen voor een piepklein beetje fosfaat

Met al deze maatregelen bij elkaar wordt zeker de helft  van de biologische bedrijven gedupeerd. Zo dreigen dus ook diverse biobedrijven te worden  opgeofferd aan het politieke compromis om de derogatie te redden. Terwijl  zij alom geprezen en gewaardeerd worden om hun milieu- en diervriendelijke werkwijze. Er is naar schatting 0,2  miljoen kilo fosfaat nodig  is om alle biologische bedrijven te sparen. Dit is een piepklein deel (0,22 %) van de totale melkveefosfaatproductie. Er ligt een concreet amendement van de SP om 0,2 miljoen kilo fosfaat hiervoor te gebruiken. Ook de PvdD heeft een motie voor biologisch ingediend.

Tweede Kamer, voorjaar 2016: biobedrijven niet duperen

Ondermeer PvdA, D66 en ChristenUnie namen in het voorjaar een motie aan dat biobedrijven niet gedupeerd moesten worden door de fosfaatwet.  Op dit moment is het onzeker of deze partijen steun  geven aan een regeling om biologische bedrijven inderdaad niet te duperen. Van Dam heeft afgelopen nacht echter duidelijk gemaakt dat hij biologische bedrijven niet speciaal wil ontzien. De biologische belangenorganisaties Natuurweide, Biohuis en Bionext roepen de politiek met klem op  hun belofte van het voorjaar gestand te doen en de biologische boeren  nu niet te laten vallen.

Maria Buitenkamp, bestuurslid Biohuis: “Natuurweide, Bionext en Biohuis hebben de pteitie Red de Biokoe, met  14.500 handtekeningen aangeboden aan de woordvoerders van de Tweede Kamer.  We zijn erg teleurgesteld in de harde opstelling van staatssecretaris van Landbouw, Martijn Van Dam (PvdA), die de kamer heeft gevraagd om tegen de voorstellen voor  biobedrijven te stemmen.  De stemming is gepland op 6 december. We zijn er niet gerust op dat de biokoeien gespaard blijven.  De petitie blijft dus nog online zodat meer mensen kunnen tekenen.”

 

AddThis Social Bookmark Button


Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten over biodiversiteit

Nieuwe coalitie onderstreept urgentie aanpak uitsterven dier- en plantensoorten.
Het Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten die het belang van biodiversiteit onder de aandacht gaan brengen van het grote publiek. Dat heeft Directeur-Generaal Anita Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend gemaakt bij de lancering van de landelijke Coalitie Biodiversiteit 2010 in Amersfoort.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com