Home Water Vervuiling Drugs en kalmeringsmiddelen in oppervlaktewater

Drugs en kalmeringsmiddelen in oppervlaktewater

In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn zeer lage concentraties van amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, opiaten en cocaïne aangetoond. Deze stoffen vallen onder de Opiumwet. De meeste stoffen worden verwijderd of sterk in concentratie verlaagd tijdens de drinkwaterzuivering. In het drinkwater zijn dan uiteindelijk nog drie stoffen terug te vinden, allen kalmeringsmiddelen. Er worden geen gezondheidskundige risiconormen voor drinkwater overschreden.

In verband met mogelijke effecten op de volksgezondheid op langere termijn is het raadzaam om de aanwezigheid van zulke stoffen in het watersysteem te blijven volgen. Ook wordt aanbevolen om de mogelijke effecten op het ecosysteem te onderzoeken.

Herkomst

Een groot deel van de onderzochte stoffen in de Maas en Rijn komt vanuit het buitenland naar Nederland, maar ook het afvalwater van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties levert een bijdrage. Behalve oppervlaktewater en drinkwater is ook het stedelijke afvalwater onderzocht. De concentraties stoffen in het Nederlandse afvalwater blijken vergelijkbaar te zijn met die van andere West-Europese landen. Een interessante bijkomstigheid bleek dat het met behulp van de gemeten concentraties ook mogelijk is om de cocaïne consumptie in een aantal steden in te schatten en met elkaar te vergelijken.

Onderzoek

In totaal werden 65 watermonsters onderzocht op de aanwezigheid van 37 verschillende drugs en afbraakproducten. Deze stoffen konden worden opgespoord met behulp van geavanceerde meettechnieken die sinds kort beschikbaar zijn. Het onderzoek is in opdracht van de VROM-Inspectie uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met KWR Watercycle Research Institute (in opdracht van de Nederlandse Waterbedrijven) en het Research Institute for Pesticides and Water van de Spaanse Universiteit Jaume I.

Bron: RIVM

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuwe NGO Good Fish Foundation gaat VISwijzer uitbreiden

Good Fish Foundation en Stichting De Noordzee trekken samen op - Vanaf vandaag zal de nieuwe NGO Good Fish Foundation zich met behulp van de VISwijzer gaan inzetten voor wereldwijde verduurzaming van de vissector.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com