Home Water Vervuiling Betere aanpak oliebestrijding Waddenzee

Betere aanpak oliebestrijding Waddenzee

Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en het Programma naar een rijke Waddenzee hebben een nieuw instrument gemaakt om de Waddenzee beter te beschermen tegen een olie-incident: het Ecologisch spoorboekje voor oliebestrijding Waddenzee. Hierin is in één oogopslag te zien wat de beste methode is om olie op zee, op de kwelders of op de waddenstranden op te ruimen.

Door samenwerking met de gebiedsbeheerders en calamiteitenbestrijders kan de oliebestrijding op de Waddenzee verder worden verbeterd.

Complexe oliebestrijding

Nederland is internationaal befaamd om haar oliebestrijding. Met veegarmen kan in korte tijd veel olie worden opgeruimd op open water. Oliebestrijding in de Waddenzee is complex omdat dit gebied bestaat uit ondiepe geulen, droogvallende platen en slikkige delen. Het opruimen met veegarmen is daar beperkt bruikbaar. En soms is er maar 1 getij de tijd om grote ecologische schade te voorkomen

Samenwerken voor optimale oliebestrijding

Door samenwerking kan de oliebestrijding op de Waddenzee verder worden verbeterd. Het spoorboekje is geschreven voor gebiedsbeheerders en calamiteitenbestrijders. Zij kunnen Rijkswaterstaat bij een olieramp ondersteunen in de bestrijding. Zo kan er met meer materiaal, op een gerichte manier sneller ingegrepen worden voor een optimale oliebestrijding in de Waddenzee.

Als waterkwaliteitsbeheerder heeft Rijkswaterstaat de komende maanden gesprekken met beheerders en andere lokaal betrokkenen over de implementatie van het spoorboekje. In een plan van aanpak per gebied komen afspraken over hoe te handelen, hoe te oefenen, wie waarvoor verantwoordelijk is en de financiën.

Do's en don'ts

Het Ecologische spoorboekje helpt bij de afweging of er wel of niet ingegrepen moet worden en welke bestrijdingsmaterialen het beste kunnen worden gebruikt. Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Aan de hand van het boekje kunnen afspraken worden gemaakt over hoe te handelen als olie de kust bereikt.
Bron: Rijkswaterstaat

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Sea the Truth waarschuwt tegen uitsterven ....

Sea the Truth waarschuwt tegen uitsterven vissoorten door overbevissing . In de week dat experts van de Verenigde Naties waarschuwen dat het uitsterven van oceaanvissen dreigt binnen 40 jaar, heeft de Nicolaas.G.Pierson Foundation haar nieuwe documentaire gepresenteerd in een uitverkocht Tuschinski.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com