Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm ontwikkeling

Totaal: 50 resultaten gevonden.

... worden aangeplant in Kenia en de verwoestijning kan worden gestopt. De anbi-stichting van AWG richt zich met name op de ontwikkeling van het gebied, voorlichting en steun aan lokale boeren, zodat zij zich ...
donderdag, 21 november 2019
... kunnen bezoekers van de website  ontwikkelingen ook volgen in de tijd. CBS, PBL en Wageningen UR zijn ‘hofleverancier’ van alle data; daarnaast biedt de website toegang tot gegevens van andere relevante ...
donderdag, 28 juli 2016
... gas en vloeibare brandstoffen nodig zijn, is de verdere ontwikkeling van processen voor de productie van groene varianten hiervan gewenst. Inzet op alle fronten nodig om doel te halen De genoemde veranderingen ...
donderdag, 28 juli 2016
...  Aanjager voor ontwikkelingen ‘Natuurpoorten geven niet alleen toegang tot mooie natuur, maar zullen ook een aanjager zijn van nieuwe economische ontwikkelingen. Ze zorgen voor nieuwe ondernemersinitiatieven, ...
maandag, 18 april 2016
... verschijnt vlak voordat de Verenigde Naties eind deze maand de duurzame ontwikkelingsdoelen tegen armoede goedkeuren. Het WNF roept de lidstaten op om bescherming en herstel van de oceanen daarin een belangrijke ...
woensdag, 16 september 2015
... bedrijvigheid met zeewierteelt, visserij, schelpdierenkweek, natuurbeheer en zelfs energieproductie, eventueel binnen windmolenparken. Stichting Noordzeeboerderij werkt sinds 2014 aan de ontwikkeling ...
donderdag, 04 juni 2015
... gepresenteerd over de EKO-code, een nieuw instrument voor duurzame ontwikkeling. Verder worden nieuwe soorten aardappels gepresenteerd: de zilte aardappel en nieuwe Phytophtora-resistente aardappelrassen ...
vrijdag, 16 januari 2015
... en illegale visserij.  Bovendien is de herkomst van vis van ver weg vaak moeilijk te traceren. In het licht van deze ontwikkelingen is de Good Fish Foundation opgericht. “De handel in vis is een mondiale ...
maandag, 01 december 2014
... ontwikkeling van de soep is al in volle gang en de dames achter Kromkommer gaan meteen door naar hun volgende doel: Kromkommer-delicatessen. ‘Actie in de taxi’, aldus mede-oprichter Lisanne. Kromkommer ...
dinsdag, 25 februari 2014
... werd ruim een derde van het totale aantal dierproeven gedaan voor onderzoek voor de ontwikkeling, productie of controle van sera, vaccins, geneesmiddelen en medische of veterinaire producten. Daarnaast ...
woensdag, 05 februari 2014
... ontwikkeling van de soeplijn is in volle gang. Om de lijn daadwerkelijk in productie te brengen hebben Jente, Lisanne en Chantal nog een klein zetje nodig, oftewel: wat hulp van de ‘Krommunity’. Een deel ...
vrijdag, 10 januari 2014
... behoud van natuur- en landschapsbeheer in Nederland, maar ook voor een impuls aan kennisontwikkeling. Inmiddels hebben Groen en Doeners aan meer dan 1500 projecten gewerkt. Groen en Doen past in het voornemen ...
donderdag, 28 november 2013
13. 25-jarig jubileum Max Havelaar
(Duurzaam/Produceren)
... ontwikkelingen binnen Fairtrade. Daarnaast zal Prins Carlos, o.a. voorzitter van Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie, een vernieuwend pak koffie in ontvangst nemen. Hiermee treedt hij in de voetsporen ...
dinsdag, 12 november 2013
Introductie Keurmerk Kringloopbedrijven® maakt het onderscheid - De kringloopbranche draagt nog te vaak een stoffig imago met zich mee. Echter de branche is voortdurend in ontwikkeling naar een steeds ...
maandag, 19 augustus 2013
... bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame samenleving én helder over de voortgang te rapporteren." Fairtrade wint terrein Het belang van een eerlijke overeenkomst met boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden ...
donderdag, 21 maart 2013
16. Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze
(Planeet aarde/Natuur)
... natuurontwikkeling met de verbetering van de waterhuishouding en de optimalisering van de landbouwkundige structuur. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit en ...
vrijdag, 15 maart 2013
... in dit boek mogelijke oorzaken van de geconstateerde achteruitgang bediscussieerd. Vanuit de beschreven trends en ontwikkelingen worden de kansen en risico’s voor de toekomst van de Nederlandse nachtvlinderfauna ...
woensdag, 06 maart 2013
18. Eindelijk wet tegen illegaal hout!
(Planeet aarde/Natuur)
Goed nieuws voor de bossen, mensen en dieren. Vanaf aanstaande zondag 3 maart is de handel in illegaal hout in heel Europa verboden. Ontwikkelings- en natuurbeschermingsorganisaties, waaronder het Wereld ...
zaterdag, 02 maart 2013
... wereldwijde verdrag moet in 2020 ingaan. Maar van die voornemens is niets terechtgekomen. Er zijn geen doelen over CO2-reductie afgesproken en geen concrete financiële toezeggingen gedaan voor ontwikkelingslanden. ...
zondag, 09 december 2012
... overduidelijke kamermeerderheid af om tot concrete maatregelen voor de integratie van 'leren voor duurzame ontwikkeling' te komen.   'Deze kamermeerderheid zou er goed aan doen om ook op dit terrein ...
maandag, 19 november 2012
... vijfentwintig jaar na het Brundlandt-rapport ‘Our Common Future’, is de tijd rijp voor nieuwe beginselen/kaders voor duurzame ontwikkeling. De nieuwe generatie leiders moet kaders en handvatten krijgen ...
woensdag, 14 november 2012
... van het gebied, omdat het bedreigd wordt door overbevissing, schadelijke visserij en infrastructurele ontwikkelingen. Het is voor de tweede keer in twee jaar tijd dat Mozambique zo’n groot gebied als beschermd ...
woensdag, 07 november 2012
... Wageningen UR Het LEI verricht sociaal-economisch onderzoek en is de strategische partner voor overheden en bedrijfsleven op het gebied van duurzame- en economische ontwikkeling binnen het domein van ...
donderdag, 25 oktober 2012
... ecosystemen biedt de speciale status van de gebieden ook kansen voor de ontwikkeling van ecotoerisme. Top De aankondiging van Congo komt precies in de week dat in India de top over biodiversiteit COP-CBD ...
maandag, 15 oktober 2012
... spelen steeds meer gangbare producenten, verwerkingsbedrijven en retailers in op deze ontwikkeling. Consumenten hebben als gevolg daarvan steeds meer keus uit diervriendelijker of ethischer geproduceerd ...
woensdag, 10 oktober 2012
... een initiatief van Join the Pipe. Een deel van de opbrengst van de verkochte watertappunten van Join the Pipe is bestemd voor water- en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Samenwerkingspartners ...
donderdag, 04 oktober 2012
... ontwikkeling evenals vertegenwoordigers van ambassades, academische instellingen en onderzoeksorganisaties. Om de internationale samenwerking verder te bevorderen en de doeltreffendheid en het belang ...
vrijdag, 28 september 2012
... in 2013 ook andere vissoorten ASC-gecertificeerd: venusschelpen, mosselen, oesters, abalone en zalm. De standaarden voor garnalen en forel, zijn nog in ontwikkeling, de eerste controles worden ook daar ...
woensdag, 26 september 2012
... een project van het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland en Diergaarde Blijdorp. Meer dan 50 jaar na het uitsterven van deze indrukwekkende oervis, is veel leefgebied voor ...
maandag, 25 juni 2012
... beleid op het gebied van landbouwontwikkeling en voedselzekerheid. Nederlandse inzet De uitkomsten van de G20 op het gebied van landbouw en voedselzekerheid sluiten nauw aan bij de Nederlandse inzet. ...
woensdag, 20 juni 2012
31. Bananen en het Fairtrade keurmerk
(Voedsel/Productie)
... biedt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden betere handelsvoorwaarden en daardoor meer inkomenszekerheid. Dit geeft hen de kans op eigen kracht hun leefomstandigheden te verbeteren en te werken aan ...
donderdag, 14 juni 2012
... kabinet kwam de ontwikkeling van het landelijk gebied volledig tot stilstand. De conceptwet van staatssecretaris Henk Bleker dreigde de natuur een kopje kleiner te maken. Na de val van het kabinet Rutte ...
woensdag, 16 mei 2012
... Union for Conservation of Nature), ontwikkelingsorganisatie Hivos, de Confederation of Indian Industries en natuurbeschermer Wildlife Trust of India hebben daarover dinsdag een overeenkomst gesloten.  ...
woensdag, 04 april 2012
De uitgangspunten van Cittaslow en het nieuwe Europese beleid sluiten op veel onderdelen goed op elkaar aan. Het gaat daarbij om kwaliteit van leven, voedselproductie, innovatie en economische ontwikkeling ...
woensdag, 04 april 2012
... ontwikkeling en stabiliteit in de regio zal zijn. Grootste olifantenpopulatie KAZA biedt onderdak aan duizenden plant- en diersoorten, zoals ruim 300.000 olifanten, de grootste populatie in heel Afrika, ...
donderdag, 15 maart 2012
36. Plan Oostvaarderswold terug bij af
(Planeet aarde/Natuur)
... een alternatief plan op de provinciale tekentafel komen waaruit een grootschalige natuurontwikkelingsambitie spreekt, dan zijn we er als de kippen bij. Anders is het helaas einde oefening.” Grootste ...
vrijdag, 09 maart 2012
... te maken uit snoeiafval, houtsnippers en andere natuurlijke producten. De bio-based economie is daarmee weer een stap dichterbij. Afspraken voor bio-based producten zijn nog in ontwikkeling. NEN ondersteunt ...
zondag, 19 februari 2012
38. Nieuwe groene"superkeurmerken"
(Duurzaam/Ondernemen)
... en verduurzaming. Het restant wordt extern gereduceerd via investeringen in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, vooralsnog de enige manier om geheel klimaatneutraal te worden. Directeur René Toet ...
vrijdag, 10 februari 2012
... Groei is een pleidooi voor een kansrijke en concurrerende economische ontwikkeling, gebaseerd op de draagkracht van de aarde. Zorg voor biodiversiteit is daarin geen bedreiging, maar een randvoorwaarde. ...
maandag, 06 februari 2012
... Nederland en Duitsland samen optrekken op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling van duurzame biomassa en het gezamenlijk opzetten van business cases. Voor Nederland nam secretaris-generaal ...
zaterdag, 04 februari 2012
Vandaag overhandigt het Planbureau voor de Leefomgeving de scenariostudie Natuurverkenning 2010-2040: visies op de ontwikkeling van natuur en landschap aan staatssecretaris Bleker van EL&I tijdens een ...
donderdag, 26 januari 2012
42. Nieuw fenomeen in goede doelen sector
(Mens en Dier/Welvaart en Welzijn)
... brengt de fun terug in fundraising Met de opbrengst van de Cordeals worden kleine ondernemers in ontwikkelingslanden gesteund en krijgen zij de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen. De Cordeals ...
zaterdag, 14 januari 2012
... aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van de afgelopen 20 jaar werpt zijn vruchten af. Het gaat de goede kant op met de libellenstand in Nederland, zo blijkt uit het basisrapport met voorstel ...
dinsdag, 20 december 2011
... Klimaatfonds voor ontwikkelingelanden te weinig geld. Woordengevecht De laatste cruciale dagen zijn verloren gegaan aan een gevecht over enkele woorden. Landen als de Verenigde Staten, Japen, Rusland ...
dinsdag, 13 december 2011
... door rijke landen aan ontwikkelingslanden, het zogenoemde REDD-programma.    ...
maandag, 28 november 2011
... waarbij de dynamiek van de zee zorgt voor veiligheid én nieuwe natuur. Het Wereld Natuur Fonds heeft Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland geadviseerd over natuurontwikkeling op de Zandmotor. ...
vrijdag, 25 november 2011
47. Plan voor realisatie Oostvaarderswold
(Planeet aarde/Natuur)
... ontwikkelen. De organisaties bouwen voort op de weg die de Provincie de afgelopen jaren reeds heeft ingezet. De samenwerking heeft geleid tot een nieuwe aanpak en financiering van natuurontwikkeling. Het ...
vrijdag, 18 november 2011
48. Jongeren roepen op tot duurzame educatie
(Mens en Dier/Welvaart en Welzijn)
... Ontwikkeling Gabe van Wijk en Liset Meddens proberen al langer het onderwerp 'duurzame educatie' bij de politiek te agenderen. Den Haag leek echter een onneembare vesting, totdat Staatssecretaris Joop Atsma ...
donderdag, 17 november 2011
...  De ontwikkelingen op het gebied van elektrische mobiliteit gaan razendsnel. Sprekers van verschillende organisaties praten het Friese bedrijfsleven bij over actuele zaken. Diverse automerken zijn aanwezig ...
woensdag, 19 oktober 2011
... Leeuwarder ondernemers - elk twee weken lang-  door Leeuwarden op een Trekker (elektrische step) of een MPI Retro (elektrische scooter). De duurzame vervoersmiddelen zijn beschikbaar gesteld door Ontwikkelingsbedrijf ...
maandag, 10 oktober 2011

AddThis Social Bookmark Button


Het verlies van plant- en diersoorten

Nederlander bezorgd over het verlies van plant- en diersoorten. De meeste Nederlanders vinden dat geen enkele plant- of diersoort mag uitsterven. Maar als er dan toch een soort moet verdwijnen, laat het dan de mug zijn.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com