Zoeken

Zoek alleen in:

Zoekterm verburg

Totaal: 34 resultaten gevonden.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft maandag 11 oktober het startsein voor een bijzonder nieuw netwerk: een samenwerking van een groot aantal kleine bedrijven en ...
maandag, 11 oktober 2010
... strategies aanbieden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In het rapport identificeert het planbureau de mogelijkheden om mondiaal het verlies aan soorten en de bedreiging ...
zaterdag, 02 oktober 2010
Minister Verburg laat flora en fauna groeien op mosselbank. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bij Breezanddijk, in de Waddenzee net boven de Afsluitdijk, een ...
vrijdag, 01 oktober 2010
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Europese cacaobranche opgeroepen nog meer stappen te zetten om alleen duurzame cacao te produceren. 'Voor de cacaobranche hebben we ...
vrijdag, 24 september 2010
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt op maandag 23 augustus in Zeewolde een groot zonnepaneel op een boerenschuur in werking. Met subsidie van het Rijk krijgen verschillende ...
vrijdag, 20 augustus 2010
... Van een 'herontwerp' is echter geen sprake. Wel heeft minister Verburg (LNV) de ambities van het kabinet op het gebied van duurzame veehouderij in 2008 geformuleerd in de Toekomstvisie op de veehouderij ...
woensdag, 30 juni 2010
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteert een studie van het LEI Wageningen UR waaruit blijkt dat de omzet van diervriendelijk geproduceerd vlees, kip en eieren fors is ...
maandag, 21 juni 2010
Minister Verburg niet optimistisch over uitkomst walvisvaartconferentie. De 62e conferentie van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) wordt van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni gehouden ...
zondag, 20 juni 2010
... Alblas van Natuurmonumenten. Duurzame visserij Minister Verburg ontving de visserijvisie uit handen van gedeputeerde Hollenga, regisseur Visserij. De visserij zet de stap naar duurzaamheid, met een Rijke ...
woensdag, 16 juni 2010
Wageningen UR (University & Research centre) krijgt 1 miljoen euro onderzoeksgeld van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een onderzoek naar het gebruik van insecten in ...
zondag, 23 mei 2010
11. Pleidooi voor een duurzame veehouderij
(Mens en Dier/Welvaart en Welzijn)
Noord-Brabant legt een beperking op aan de bouw van nieuwe megastallen. Hoewel dit besluit van historische betekenis kan zijn, is het niet meer dan een aarzelend begin. Demissionair minister Gerda Verburg ...
woensdag, 28 april 2010
12. Steun Europa Natura 2000
(Duurzaam/Overheid)
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is zeer tevreden over de steun van de Europese Commissie voor de Nederlandse aanpak bij de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. ...
dinsdag, 27 april 2010
Rijk en provincies zetten samen vaart achter de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag met bestuurlijke vertegenwoordigers ...
donderdag, 15 april 2010
14. Verburg laat ijsbeer in kou staan
(Mens en Dier/Dieren)
Nederland heeft tijdens de CITES-conferentie tegen een voorstel gestemd om de commerciële handel in de ijsbeer te verbieden. Minister Verburg brengt hiermee niet alleen de ijsbeer verder in gevaar, maar ...
donderdag, 18 maart 2010
Intentieverklaring: in 2025 alleen nog duurzame cacaoconsumptie. Vandaag tekenen de belangrijkste spelers uit de Nederlandse cacaosector een intentieverklaring met Minister Verburg van Landbouw, Natuur ...
donderdag, 04 maart 2010
16. 'Naar een rijke Waddenzee'
(Planeet aarde/Biodiversiteit)
Minister Verburg geeft startschot programma 'Naar een rijke Waddenzee'. Op donderdag 4 maart geeft minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Harlingen opdracht tot uitvoering ...
zondag, 28 februari 2010
Voor een aantal veel gekweekte vissoorten is een duurzaamheidsmaatlat vastgesteld. Met behulp van deze Maatlat Duurzame Aquacultuur stimuleren minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ...
woensdag, 10 februari 2010
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft groen licht voor 4 vernieuwende projecten voor plantveredeling. Deze projecten zijn onderdeel van het programma Groene Veredeling ...
dinsdag, 02 februari 2010
19. Verburg spreekt op Biovak
(Voedsel/Biologisch)
... restaurant vanzelfsprekend duurzaam is." Toespraak door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, bij de Biovak, 21 januari 2010, Zwolle. Dames en heren, In drie ...
vrijdag, 22 januari 2010
Geiten op kinderboerderijen worden niet gedood. Dat schrijven minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag aan de ...
vrijdag, 08 januari 2010
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft over 18 Natura 2000-gebieden de definitieve aanwijzingsbesluiten genomen. Het gaat om Deelen, Wijnjeterper Schar, Elperstroomgebied, ...
woensdag, 23 december 2009
Vandaag heeft de Landbouwraad een zeer zwak politiek akkoord gesloten over het wetsvoorstel om de handel in illegaal gekapt hout te stoppen. Minister Verburg heeft namens Nederland goed onderhandeld voor ...
dinsdag, 15 december 2009
23. Nationale bouwstop geitenhouderij, nu!
(Mens en Dier/Gezondheid)
Wakker Dier in brandbrief aan minister: volg het goede Brabantse voorbeeld. Stichting Wakker Dier heeft vandaag in een brandbrief aan minister Verburg een uitbreidingsverbod gevraagd voor geiten- en schapenhouderijen ...
zondag, 13 december 2009
24. Q-koorts: drachtige geiten geruimd
(Mens en Dier/Gezondheid)
De ministers Klink (VWS) en Verburg (Landbouw) hebben besloten dat drachtige geiten van gevaccineerde bedrijven op korte termijn moeten worden ‘geruimd’. Met deze maatregel willen zij de verspreiding van ...
zondag, 13 december 2009
25. Maak van Crisiswet een echte Green Deal
(Planeet aarde/Overige)
... maatregelen van het kabinet zijn projecten die het milieu verder aantasten, zoals meer asfalt, nieuwe vliegvelden en meer mest. De ministers Balkenende, Eurlings en Verburg scoren daarmee hun punten en ...
vrijdag, 13 november 2009
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en haar Duitse collega Sigmar Gabriel alsmede de minister-presidenten van Neder-Saksen en Schleeswijk-Holstein zijn zeer verheugd dat ...
zaterdag, 07 november 2009
27. Voedsel moet duurzamer
(Voedsel/Productie)
... euro beschikbaar. Dat is de kern van de nota Duurzaam Voedsel die door ministers Cramer (VROM), Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Koenders (ontwikkelingssamenwerking) op 29 juni naar de ...
vrijdag, 06 november 2009
De gemeente Vlaardingen is uitgeroepen tot Groenste Stad van Nederland 2009.Dat maakte minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdagmiddag bekend tijdens de prijsuitreiking van de ...
vrijdag, 06 november 2009
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat maatregelen nemen om de verspreiding van uitheemse eekhoornsoorten in Nederland te voorkomen. Er komt onder andere een handel- ...
vrijdag, 06 november 2009
... presenteert. Minister Verburg bezoekt onder andere de Rotterdamse vestiging van het Leger des Heils. Zij starten een project om producten die de voedingsmiddelenindustrie te veel heeft geproduceerd, ...
donderdag, 05 november 2009
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt met ongeveer 1,7 miljoen euro 16 projecten in de visketen. 11 projecten voor het doorlopen van een certificeringstraject ...
woensdag, 04 november 2009
Minister Verburg past de begrenzing aan van een aantal gebieden in de Waddenzee, waarvan de toegankelijkheid beperkt is om natuurwaarden te beschermen. De wijzigingen zijn nodig om gebieden, die erg belangrijk ...
woensdag, 04 november 2009
De Eerste Kamer heeft de politieke discussie over de toepassing van biotechnologie een nieuwe impuls gegeven. Dit gebeurde dinsdag 27 januari 2009 tijdens een mede op verzoek van minister Verburg van Landbouw, ...
donderdag, 09 april 2009
... het middel van onteigening moet in geval van onwillige boeren niet worden geschuwd. Dat het maximum aantal onteigeningen in Nederland 10 procent mag bedragen, zoals minister Verburg (Natuurbeheer, CDA) ...
woensdag, 08 april 2009

AddThis Social Bookmark Button


Nieuwe Rode Lijst Libellen: natuurbescherming werkt

Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van de afgelopen 20 jaar werpt zijn vruchten af.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com