Home Duurzaam Overige

Feestelijke opening kassen op Landgoed Jachtslot de Mookerheide

De monumentale kassen bij Landgoed Jachtslot De Mookerheide zijn weer in hun oude glorie hersteld. Hiermee heeft het landgoed weer een deel van zijn bijzondere grandeur teruggekregen.

Lees meer...

 

Feestelijke stemming bij start Brabantse Natuurpoorten

In een feestelijke stemming hebben vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, recreatieondernemers en natuurbeheersorganisaties vanmiddag de totstandkoming van dertig Natuurpoorten in Noord-Brabant gevierd.

Lees meer...

 

Is Nederland in 2020 de Green Valley van de wereld?

14de Nationaal Sustainability Congres over kansen creëren met verduurzaming economie – “Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan hebben we een stevig groen innovatiebeleid nodig”, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een recente aanbeveling.

 

Lees meer...

 

Nieuwe beginselenvoor duurzame ontwikkeling

Groots congres en opening Amsterdamse beurs in teken van The Revitalization of Sustainability. Veertig jaar na het verschijnen van ‘Grenzen aan de Groei’, het bekende rapport van de Club van Rome, en vijfentwintig jaar na het Brundlandt-rapport ‘Our Common Future’, is de tijd rijp voor nieuwe beginselen/kaders voor duurzame ontwikkeling.

Lees meer...

 

Percentage duurzame palmolie Nederland 21 procent

De Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) heeft vandaag het werk van de Nederlandse Task Force Duurzame Palmolie geprezen, vanwege de goede resultaten en de voorbeeldfunctie voor andere landen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort, waar de Task Force, een initiatief van het productschap MVO, haar Jaarrapportage 2011 overhandigde aan Henk Bleker; Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Lees meer...

 

Inzamelingsregeling voor oude lampen verplichten

De Nederlandse overheid moet retailers die lampen verkopen, verplichten om oude exemplaren altijd in te nemen voor recycling, ook als de klant geen nieuwe lamp koopt. De nieuwe Europese regelgeving stelt dit alleen verplicht voor winkels met een oppervlakte van 400m2 of meer aan elektrische apparatuur.

Lees meer...

 

Gezamenlijke duurzaamheidinitiatieven

Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en milieubeweging lanceren gezamenlijk duurzaamheidinitiatieven. Waar het Kabinet verzaakt, leidt Green Economic Forum tot een concreet plan van aanpak. 

Lees meer...

 

Eerste gecertificeerde milieubewuste universiteit

Radboud Universiteit eerste gecertificeerde milieubewuste universiteit. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft, als eerste Nederlandse universiteit, het ISO 14001 certificaat voor milieuzorg ontvangen. Daarmee wordt door een onafhankelijke, certificerende instantie vastgesteld dat de Radboud Universiteit een milieubewuste universiteit is.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Nederlanders vinden nieuwe soorten op Borneo

Ruim 123 nieuwe plant- en diersoorten zijn de afgelopen drie jaar ontdekt in de oerwouden van Borneo. Ook Nederlanders deden er enkele bijzondere ontdekkingen, zo blijkt uit het rapport Borneo's New World - Newly Discovered Species in the Heart of Borneo dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com