Home Mens en Dier Mensen Red onze insecten

Red onze insecten

Het aantal insecten in de natuur is dramatisch gedaald. Natuurmonumenten roept natuurliefhebbers op om hun stem te laten horen door de petitie te tekenen. Zo kunnen ze de nieuwe minister laten weten dat er geen tijd te verliezen is.

Massale insectensterfte

Uit Duits onderzoek blijkt dat de aantallen insecten in de natuur sinds 1976 met liefst 76% zijn afgenomen. In situatie in Nederland is volgens wetenschappers niet anders , of zelfs nog slechter.

Voor de natuur is die achteruitgang dramatisch. Insecten spelen een cruciale rol in de kringloop van de natuur. Bijen en vlinders bestuiven bloemen, ze zorgen voor een gezond bodemleven en vormen voor talrijke dieren een onmisbare voedselbron, zoals vogels. De laatste jaren zijn in Noordwest-Europa meer dan 400 miljoen vogels verdwenen.

Oorzaken

De schrikbarende trend laat zien dat het goed mis is met onze leefomgeving. Een belangrijke veroorzaker van de afname is de intensieve landbouw. De giffen en de uitstoot en neerslag van stikstof vernielen de leefomgeving van talloze planten- en diersoorten. Bodems raken uitgeput en verliezen hun vruchtbaarheid.

We moeten in Nederland anders omgaan met landbouw, en dat kán ook. Onze landbouw moet natuurvriendelijker, met meer aandacht voor bloemenrijke slootkanten, ruimte voor weidevogels, koeien in de wei en bomen en struiken in het veld. Zo maken we ons landschap weer groen en gezond.

Omslag is mogelijk

De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, kan veel doen om deze omslag mogelijk te maken. Natuurmonumenten roept haar op om in de Europese Raad te pleiten voor een groene en duurzame landbouw in Europa en een einde te maken aan het gebruik van gifstoffen als glyfosaat en neonicotinoïden.

Ook op nationaal niveau kan de minister belangrijke besluiten nemen. Steeds meer boeren kiezen al voor biologische of grondgebonden landbouw met aandacht voor natuur en landschap. Boeren die zich hiervoor inspannen moeten daarvoor een eerlijke beloning krijgen.

 

AddThis Social Bookmark Button


Model verklaart toe- en afname van broedvogels

In het kort: Alle 170 Nederlandse broedvogelsoorten, 8 miljoen getelde vogels, 700.000 uur inventariseren, 15 jaar populatiegegevens en 25 eigenschappen: vogelonderzoeker Chris van Turnhout bracht dit alles samen in één model dat deze maand in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation werd gepubliceerd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com