Mariene meren en biodiversiteit

Nieuw ontdekte mariene meren bieden unieke kijk op ontstaan van biodiversiteit. Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over mariene meren. Totdat Lisa Becking (Naturalis Biodiversity Center & IMARES) er twintig ontdekte en bestudeerde in Indonesië. Mariene meren zijn zeldzame zeewater meertjes die alleen via poreus gesteente in verbinding met de zee staan. Ze blijken zowel kraamkamers van de evolutie te zijn als toevluchtsoorden voor elders uitgestorven organismen.

In haar proefschrift beschrijft Becking het unieke karakter van hun biodiversiteit en de grote overeenkomsten die deze meren vertonen met eilandsystemen: er is sprake van duidelijk omschreven barrières, de ouderdom is bekend, ze bevatten zeldzame levensvormen en geïsoleerde populaties.

Becking ging in 2007 voor het eerst op zoektocht naar mariene meren. Tijdens haar vier expedities in afgelegen gebieden van West-Papua en Oost-Kalimantan bracht ze met behulp van Google Earth, oude Hollandse kaarten, lokale kennis en een watervliegtuigje zo meer dan twintig mariene meren in kaart. Vervolgens heeft ze er zo’n 2000 DNA-monsters verzameld van meer dan 500 soorten. Hierbij ontdekte ze minstens veertig nieuwe soorten voor de wetenschap (sponzen, mossel, zeester).

De bevindingen zijn om meerdere redenen van belang. Eilanden spelen sinds Darwin een sleutelrol in de biologie als natuurlijke laboratoria van evolutie. Onderzoek naar mariene meren – een soort binnenste-buiten eilanden - kan nieuwe inzichten opleveren in de ecologische en evolutionaire processen die van invloed zijn op tropische mariene biodiversiteit.

Daarnaast hebben de resultaten van Becking’s promotieonderzoek (gefinancierd door het NWO) ook implicaties voor natuurbescherming.  De geïsoleerde mariene meren zijn, net als eilanden, erg kwetsbaar voor veranderingen door menselijk toedoen. Ze  werkte daarom samen met  natuurbeschermingsorganisaties Conservation International en The Nature Conservancy aan een managementstrategie die deze bijzondere ecosystemen optimale bescherming moet bieden.
Blog: marine-lakes.blogspot.com

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar de meest innovatieve, creatieve en onconventionele ideeën die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com